Softflex Draht "Medium" ∅ 0.48 mm - knickfest

Softflex Draht Neutral ∅ 0.48 mm/9 Meter
Softflex Draht Neutral ∅ 0.48 mm/9 Meter
Z-US-st-ne-1930
Lager
SFr. 37.20
Softflex Draht Neutral ∅ 0.48 mm/30 Meter
Softflex Draht Neutral ∅ 0.48 mm/30 Meter
Z-US-st-ne-19100
Lager
SFr. 109.40
304 Meter
304 Meter
Z-US-st-ne-191000
Lager
SFr. 902.00